Betingelser

Bestilling
Din bestilling er først gældende, når vi har bekræftet din henvendelse og når du har indsendt den fremsendte formular.
Når du bestiller en løsning på vores hjemmeside, forpligter du dig til at de oplysninger du videregiver er sande. Du må ligeledes ikke videregive oplysninger for 3. part.

Betaling og levering
Når du endeligt har godkendt dit produkt vil du blive faktureret for din ydelse.
Du vil modtage din faktura, når du modtager hele dit produkt.
Fejler du at betale din faktura pr. påførte betalingsdato, vil vi forbeholde os retten til at udstede rykkergebyrer.

Leveringen sker via Post Danmark og bortkommer eller beskadiges dit produkt i posten, vil Post Danmark være ansvarlig.
Køb og fortrydelse
Når din bestilling er bekræftet og arbejdet er gået i gang, forpligter du dig købsmæssigt til din bestilling.
Fortryder du din bestilling midtvejs i processen, forbeholder vi os retten til at opkræve penge for det allerede udførte arbejde.

Rettigheder
Din løsning er færdig og alle dine produkter er leveret. Derved overtager du også alle rettigheder for produkterne.
Det gælder: Domænenavn, designs og alle filer til dit produkt.
På denne måde vil du altid selv være ansvarlig for det videre forløb.
Da du er tilkoblet Reklameguru’s webhotel, vil du ikke overtage dette, men være ansvarlig for at betale årsabonnementet for denne plads på 500 kr. om året.
Abonnementet hertil kan opsiges inden d. 20. i hver måned.
Rettighederne overgår officielt den dag du betaler det fakturerede beløb. Indtil da vil vi med 100% lovlighed kunne lukke for signalet til din ydelse.

Ekstra revidering
Alle vores løsninger indeholder et eksakt antal revideringer, der er inkluderet i løsningen. Har du brug for revideringer ud over dette, vil du blive faktureret 250 kr. pr. revidering.
Når du accepterer bestillingsbetingelserne, accepterer du også dette.

Webhotel og domæne
I den pakke du køber er der defineret hvor lang tids hosting du har på vores webhotel. Det der kommer ud over denne periode vil du blive faktureret for.
Det koster et fast beløb hvert år, at være tilknyttet vores webhotel og at eje det domænenavn som vi har købt for dig. Derfor skal du være opmærksom på at du hvert år efterfølgende det 1. år, vil blive opkrævet årsabonnement for dette.
Årsabonnementet vil blive oplyst ved dit endelige køb.

Vi opfordrer dig til at lade os stå for administrationen, men det står dig, efter den definerede periode, frit for at skifte til et andet webhotel og selv stå for administrationen af dette og dit domæne.
Du overtager, som tidligere beskrevet under rettigheder, alle rettigheder til dit produkt.

Opsætning af e-mail og mailsignatur
Vi yder ikke PC-support eller nogen form for opsætning af e-mailsystemer på din computer.
Vi henviser derfor til de tydeliggjorte links og manualer, som fremgår under de forskellige pakker.
Du skal derfor selv opsætte og tilmelde dine e-mails på din hjemmecomputer, og derefter importere din mailsignatur.
Manualerne gør det nemt og overskueligt.

Du kan vælge at opsætte en webmail - altså en mail du kan besøge fra alle computere der har adgang til nettet.

Support
Vi yder som udgangspunkt ikke telefonisk support.

Er du i tvivl om processens gang, udfyldelse af formularerne eller andre formaliteter i forbindelse med dit køb af vores service, så sidder vi altid klar til at besvare dine spørgsmål.

Vi forbeholder os den ret at fakturere dig for en telefonisk support, hvis problemløsningen er omfattende. Det kan eksempelvis være radikale ændringer i den indsendte formular eller lignende.

Den bedste måde at fange os på er via mail. Vi sidder altid klar til at besvare dine mails og vi kan derved samtidig finde din sag frem og få rettet eventuelle fejl med det samme.

Juridiske krav
Kan vi mod forventning ikke blive enige om det leverede produkt, forbeholder vi os retten til at kunne opsige ethvert samarbejde med øjeblikkelig virkning.
Stopper samarbejdet før tid, vil du blive faktureret for de brugte timer på det foreløbige produkt og ikke overladt noget produkt. Rettigheden til produktet er vores, indtil du har betalt for den ydelse du har modtaget - så er rettighederne dine.

Ulovligheder
Vi forbeholder os retten til at frasige os ethvert samarbejde, hvis din virksomhed er forbundet med kriminelle handlinger eller beskæftiger sig med etisk modstridende interesser.
Vi fralægger os ligeledes ethvert ansvar, hvis det viser sig, at vi har samarbejdet med organisationer med fortsæt om bevidst ulovlig handling.

Vi indgår i et samarbejde med åbenhed og ærlighed for øje og tolererer ikke useriøse henvendelser, ulovligheder eller svindel.

Oplysninger
Reklameguru.dk er ejet og drevet af Jakob Stig Nielsen.
Gl. Skagensvej 8
9881 Bindslev
Tlf. 2281 7622

Tilbage  ·  Til toppen